Електроуслуги Пловдив

Монтаж, ремонт и подмяна на ел табла и разпределителни табла

Електро таблото е съставната и неизменна част от всяка електроинсталация и е важно ел таблото да бъде сглобено правилно, осигурявайки и обезпечавайки правилната фунционалност на Вашата ел инсталация. Нашите електротехници извършват прецизен монтаж или ремонт на апартаментни и разпределителни табла. Даваме си сметка за вредите, които могат да настъпят при зле извършен монтаж на електрически и разпределителни табла и затова електротехниците в нашият екип действат внимателно и сигурно при такъв вид ремонти. Доказателство за това са многобройните отлични монтажи на електерически табла и изграждането цялостни електроинсталации. Ние извършваме ремонт, профилактика и подмяна на електрически (домашни и апартаментни) ел табла, монтаж, ремонт и подмяна на корпоративни, разпределителни табла (монофазно електричество) или (трифазно).

Електроуслуги по Домовете за гр. Пловдив и Пловдив (област). Монтаж и ремонт на всички видове електро табла, Монтаж на ключове, контакти, бойлерни табла, Led управления и LED осветление. Електроуслуги по Домовете. Монтаж и ремонт на всички видове електро табла и разпределителни табла (монофазен и трифазен ток). Монтаж на външни кабелни трасета Ние извършваме ремонт, профилактика и подмяна на електрически (домашни и апартаментни) ел табла, монтаж, ремонт и подмяна на корпоративни, разпределителни табла (монофазно електричество) или (трифазно).

Последователността при монтажите на електрическо и разпределително табло обикновено са:

Ел таблото или разпределителното табло изграе ролята на разпределител и главен преносител на електрическа енергия в помещения и сгради. Съставните му части ( авт. предпазители и ДТЗ ) обезпечават работата на цялата ел инсталация от токови удари къси съединения. При настъпване на токов удар в зависимост от това как е проектирано и сглобено таблото спира или цялото електричесство или само токовият кръг, на който е възникнал проблема. Най-добре е ел таблото да бъде така конструирано, че при настъпване на късо съединение или токов удар само електричеството в този токов кръг да спира. При асемблирането на ел таблото със съставните му части е много важно уменията на електротехникът да са на най-добро ниво. 

В случай, че имате нужда и от ел услуги от електротехници за подмяна на дефектирали електрически контакти, или ел контактите, които са неправилно закрепени и излизат от гнездата си и желаете замяна и монтаж на нов ел контакт може да се доверите на нашите услуги. В не малки случаи сме се натъквали на не добри монтажи на ел контакти (слабо натегнати болтове), при което нашите клиенти ни търсят, за да решим този проблем. Оплакванията са за неработещи контакти, при което потребителите остават с впечатление, че самият ел контакт е повреден.

За да се избегнат подобни ситуации, както и рискове, е нужно да използвате услугите на  електротехник, с чиято помощ работата ще бъде свършена по възможно най-качествения начин. Ако не сте убедени в своите възможности не правете сами монтаж на ел контакти. По-добре повикайте електротехник за такъв вид услуги, което ще Ви направи спокойни, че работата ще бъде свършена перфектно.

В сайта eltehnik.eu ще намерите информация за  електроуслугите, които предлагаме. Те касаят електрически инсталации, ел. ключове, ел. контакти, ел. табла, монтаж на електроуреди и всичко останало, което Ви засяга. Професионални електроуслуги по домовете. Имате нужда от ел техник за електро ремонт или монтаж на нова ел. инсталация. Частични или цялостни ремонти на съществуващи електроинсталации в най-разнообразни сгради и помещения. Подмяна на електрически табла, предпазители, ел ключове, ел контакти, осветление и др. Изграждане на цялостни различни по сложност и големина електроинсталации в жилищни апартаменти, къщи, офиси, магазини и бизнес сгради в гр Пловдив и областта. Извършване на външно и вътрешно окабеляване Пловдив

Разполагаме с нужната апаратура и разнообразие от инструменти, който ще използваме в работния процес. Монтажът на ел. ключове за осветление и контакти, няма да ни отнеме много време, което ви позволява да използвате електрическите компоненти, веднага след като напуснем обекта ви.

Последователността при монтажите на електрическо и разпределително табло обикновено са:

Свързване на електрическо табло

Електрическото табло (апартаментно или разпределително) е предназначено да предпазва и разделя електроинсталацията на отделни токови кръгове. Електрическото табло е главният разпределител и на всеки токов кръг, като отдава електроенергия. Електрическото табло предпазва от претоварване електрическите уреди, като предотвратяване възникването на къси електрически съединения и неизправности в електро мрежата. Сигурността на хората използващи дадена ел инсталация или уред е от първостепенно значение. Това е причнината напоследък да се въвеждат все повече изисквания към безопасността на електрическите съоръжения, като за целта вече ел инсталациите се изграждат на трижилен принцип (3 проводника). В таблото се монтират специални устройства наречени ДТЗ (дефектнотокова защита). Електрическото табло има много разновидности и различни варианти. Изграждат се разпределителни електрически табла, измервателни електрически табла, електрически табла за управление, етажни електрически табла, силови електрически табла, контролни ел табла, апартаментни ел табла и още много други видове ел табла.

В електрическото табло е поместена, монтирана и свързана ел.апаратурата и автоматиката, които захрабват и управляват цялата електрическа мрежа. При апартаментното ел табло се монтират и свързват електрически автоматични предпазители от съответният клас на действие и мощност, дефектно токови защити с определен ток на действие, релета, контактори и евентуално модулен електромер. Електрическото апартаментно табло се състои от кутия (за вграждане или външен монтаж), шина за закрепяне нd предпазителите (DIN шина), нулева шина, заземителна шина и крепежни елементи. По ел схема за свързване се добавят необходимите предпазители и друга апаратура, без да се променят стойностите и параметрите от предвидените по проект. Както споменахме едно ел. табло отговаря за автоматизацията на цялата мрежа, като не е изключено в по-големи многоетажни сгради да бъдат монтирани и свързани няколко на брой електрически и разпределителни табла. Например в многоетажна семейна къща за входна точка се монтира едно разпределително табло, което играе ролята на входна точка и разпределител на захранването на цялата сграда.

Електрическото табло се свързва по определена, предварително изготвена схема (електрическа схема на свързване), която не бива да се изменя. Въпреки всичко, много често попадаме на променени схеми, използвани различни от показаните мощности, хлабави връзки, неточни предпазители и още куп неправилни неща при свързване на ел табло. Запомнете ел табло -свързване само и единствено от специалист, т.е електротехник с нужната степен на електро безопасност и нужното образование и стаж. Не свързвайте сами своето ел табло, ако не сте специалист в областта и нямате необходимото техническо образувание и защитена степен на безопасност. При свързване на ел таблото се допускат едни и същи грешки. Първата грешка е липсата на ел.схема на таблото. Електрическата схема трябва да е винаги на капака на таблото или някъде до таблото. Друга основна грешка е прехвърлянето на електричеството към предпазителите – ползват се ръчно изработени мостове, а не фабрична медна шина, предвидена за целта. При стягане на шината към предпазителите не се стяга достатъчно и не се повтаря пристягането. Шината се изработва от мед и е необходимо повторно притягане.

Доста често се наблюдава и обръщане на посоката на тока през предпазителите (трябва да се спазва посоката – клема1 и клема 2), без да е съобразена с ел схема и обозначенията на производителя. И не на последно място заземителният проводник не се свързва или поне не се свързва, там където му е мястото. За грешки при свързване на ел табла с ДТЗ няма да говорим, понеже от 10 табла, едва 2-3 работят правилно. На графиката виждате примерна схема за свързване на ел табло.

Ние предлагаме доставката на ел табла след предварителен оглед. Извършваме подмяна на апартаментно ел. табло, монтаж на ел табло/табла за многофамилни сгради, монтаж на ел, табла с автоматични предпазители, доставка и монтаж на електромери и други услуги от професионалните ни електротехници.

Цени за монтаж на елементите по таблото и самата кутия на апартаментното или разпределителното табло варира от 120лв-500лв в зависимост от вида и предназначението на таблото. Най-често цената на монтаж на ел. табло (апартаментно) е около 120-180лв. Нашите електротехници изсършват подмяна и монтаж на ел табла, подмяна на старо ел. табло, подмяна на апартаментно ел. табло, ремонт на стълбищно осветление, монтаж на външни електрически табла, външно окабеляване и др. електроуслуги. Разполагаме нужната техника и апаратура за всякакъв тип електроремонти. Извършваме монтаж на домакински електроуредикато аспиратори, бойлери, печки, фурни, котлони, перални машини, вентилатори за баня, конвектори и др. Извършваме и подмяна на захранващи кабели на електроуреди.

Подмяна на елементите на ел табло, при неправилно и рисково функциониране?

В общи линии неправилното функциониране на едно ел табло са лесни за разпознаване – таблото издава странни звуци ( жужене на електричество ), токът или някой токов кръг спира често, при включване на голям брой електроуреди токът спира, лампите примигват, често някой предпазител или бушон пада, аномалии в токовите кръгове (кръстоване). Това са все сигнали, които дават индикация, че таблото е сглобено неправилно, има хлабави връзки, някой предпазител е дефектирал или има проблем в ел. контакт, който най-вероятно е за смяна. Ако Ви се случи някой от изброените индикации за проблеми в ел. таблото е важно колкото се може по-скоро да потърсите услугите на електротехник, който на място да извърши определени тестове и даде правилна преценка за същината на проблема. Не изчаквайте, това би довело до сериозни проблеми. Тези проблеми биха могли да бъдат: още по-големи щети по останалите елементи, липса на електричество за определен период от време, изгаряне на електроуред и др.  В случай, че потърсите услугите на нашите електротехници ще получите своевременна и бърза реакция, а Вашият проблем ще бъде решен.

Подмяна и монтаж на най-разнообразни по вид апартаментни ел табла и разпределителни електрически табла

Няма смисъл да изброяваме всички видове електрически и разпределителни табла и само ще се спрем на четирите вида: 1. Апартаментно табло ( съществуват ап. табла за вкопаване и открит монтаж ); 2. Разпределителни табла за външен и вътрешен монтаж ( вкопаване или открит монтаж); 3. Ел табла за открит монтаж (външна среда); 4. Хибридни ел табла ( за вътрешен и външен монтаж). В случай, че желаете монтаж на ел табло във жилището Ви ще е нужно малко апартаментно табло, което има капацитет до 12 предпазителя, то ще Ви бъде напълно достатъчно за един среден, дори голям апартамент. Схемата на апартаментните табла е следната: в таблото се монтира главен предпазител прекъсвач, ДТЗ (не е задължително), автоматични предпазители за всеки токов кръг, шини и гребени (гребените не са задължителни и на тяхно място може да се използват и проводници), релета и електромери (не са задължителни), релета и превключватели на напрежение (не са задължителни). В общи линии апартаментното ел. табло е най-бюджетният вариант. Ако става въпрос за разпределително табло сумата става съвсем друга, но няма да се спираме на схема на разпределителни табла, защото възможнмостите и алтернативите за асемблиране са много. Като цяло разпределителните табла се използват за големи мгогофамилни сгради, офиси, магазини, търговски обекти, стопански сгради и складове. 

Свързване на ел табло към цялата електроинсталация

Свързването на ел таблото към електроинсталацията и тестването на мрежата са процес при, който се отделя най-много време. След всеки монтаж или подмяна на старо ел табло с ново се прави общо тестване, за да се провери функционалността на мрежата. В това число влизат замерване на напрежението и волтажа на всеки токов кръг, като се следи има ли промяна във волтажа на подаваното напрежение и колко е постоянният ток. В 99% от случайте ако електротехниците са си свършили добре работата не се виждат аномалии.