Електро услуги и мрежово окабеляване

Предлагаме пълен набор ел. услуги от електротехници с богат опит зад гърба си

Изграждаме качествени и добре структурирани електроинсталации

Електроинсталацията е един от основните елементи на всяка сграда. Затова е изключително важно тя да бъде изградена качествено и професионално от компетенстни ел. техници. Електро инсталациите, ВиК инсталациите и водоснабдяването са основните структурни елементи в една сграда, след тяхната реализация се полага всичко останало.
При изграждането на една нова електроинсталация е много важно да си представите и какво точно желаете - целия Ваш дом с обзавеждането, аксесоарите и електроуредите, за да можете да определите къде ще бъдат всички консуматори на електричество – осветителни тела (полюлеи и плафони, лунички, стенни аплици, скрито осветление , осветление на огледалото в банята, терасите и т.н.), всички електроуреди (печки, перални, климатици, хладилници, контакти и ел. ключове и контакти около кухненския плот, led осветление, аспиратор, контакти на терасата и др.) и всички допълнителни захранвани уреди (като захранване на душ кабината, вентилатор в банята, рутер или суич за приемане на интернета, отопление в банята, захранване за алармената инсталация, ел. контакти и т.н.), така че ел. инсталaцията да се планира и изгради по най-правилния и ефективен начин за Вашите нужди. Ето защо е от изключителна важност предварително да се планира разположението на всеки елемент от електропреносната мрежа и пътят на кабелните трасета.

За да постигнем отличен ефект, извършваме прецизно планиране и оразмеряване преди изграждането на ел. инсталацията, така че тя да съдейства за правилната работа на всички консуматори в съответните помещения на сградата. За целта използваме висококачествени материали, кабели и инструменти, с чиято помощ постигаме крайната цел, а именно сигурна и функционална електроинсталация, която да бъде преди всичко и безопасна.

Нашият екип от електро техници консултира внимателно нашите клиенти преди започването на проекта, и по време на реализацията му, за да имат те представа какво би било най-удачно за тяхните нужди.

Мрежово-комуникационно окабеляване:

Интернет комуникациите в днешно време са неизменна част от живота ни. Ако преди не беше толкова комерсиално, то в днешно време е почти невъзможно да се намери дом или сграда, която да не е свързана с глобалната мрежа - Интернет. За това в почти всичи случаи се грижи интернет доставчик ISP отговорен за свързанноста Ви с глобалната интернет мрежа. Работата на интернет доставчика е единствено да ви свърже с интернет и нищо повече, в това число влиза и т.н. цифрова телевизия, която също протича по интернет кабели.

До тук работата на интернет доставчиката е свършена. Но какво се случва оттам на сетне ако нямате добре структурирано вътрешно мрежово окабеляване. Всички сме виждали открити интернет кабели, които ненагледно са прекарани по всякакви помещения. Тук е мястото да отбележим, че както електроинсталациите и кабелните трасета така и мрежовото-комуникационно-окабеляване е добре също да бъде скрито в стени, тавани или под краката ни например. Както при ел. инсталациите чрез ел. таблото, така и при мрежовото окабеляване има един централизиран елемент откъдето тръгва всичко. При мрежовите инсталации централизираното табло в повечето случаи е интернет суич и рутер, когато говорим за малки мрежи (в дома, офиса, магазина и т.н). В по големи сгради като къщи, жилищни кооперации, търговски центрове, бизнес сгради по-големи офиси и хотели за централизирано масто се използват професионални суичове и рутери или сървърни помещения, които да бъдат настроени или администрирани от опитен човек. При електро услугите говорим за ел. техник, за комуникациите и интернета за мрежов техник, който да изгради съответното мрежово окабеляване и настрои мрежовото оборудване за работа. Част от нашите ел. техници са специализирани и в областта на мрежовите инсталации и компютърните технологии.<br>В практиката най-често използваме мрежов суич или рутер, към който се свързва LAN кабела от интернет доставчика – по подобие на електрическото табло, към който е свързан силовият кабел за електроенергия от доставчика на ток. От този суич или рутер се треъгват всички Lan кабели към всяко едно помещение в сградата, посредством ниши в стените или подобно на електроинсталационни кабели в стени и тавани преди мазилките. При електроинсталации се изполват контакти, ключове и разпределителни кутии, а при интернет мрежите розетки, суичове и повторители, като розетките по подобие на ел. контактите се вграждат в стените, а суичовете и повторителите са индивидуални електро уреди, които стоят свободно в повечето случаи или се монтират скрито в стените и таваните. По този начин всяко помещение е свързано с високоскоростна връзка с интернет, като се постига максимално удобство, изключващо от погледа ненагледните кабели по подовете и стените. По правило мрежовото окабеляване е най-добре да е на минимим 30см от електрическите кабели, защо интернет сигнала се влияе от електромагнитни свойства на електричеството, което води до смущения в предаваните по мрежовите кабели сигнали. Нашият екип от ел. техници ще се погрижи да имате не само една отлична електропреносна мрежа, но и ще направим за Вас и една качествена мрежа за интернет свързаност. Използваме висококачествени LAN кабели за бързи мрежови връзки (CAT6) и електрообобрудване, позволяващи достигане на скорост над 1GB/s. Наред с електроинсталациите и ел услугите сме се специализирали и в изграждането на цялостно, мрежово окабеляване и инсталации в домове, къщи, жилищни сгради, офиси и обществени сгради.

Извършваме всички видове вътрешни и външни ремонти и монтажи до ключ, включително основен и довършителен ремонт на апартаменти, къщи и търговски помещения.

Мображ и демонтаж на мебели, бойлери и електроуреди